biyernes flashback

Lahat ng souvenir book cover ng komiks!

Inihayag lang namin ang mga tema ng anibersaryo para sa aming 2018 Souvenir Book (mag click dito upang makita ang mga ito, at ang iyong pagkakataon na mag ambag ng sining at mga artikulo) at ang okasyon na iyon ay palaging nakakakuha sa amin ng pag iisip tungkol sa pabalat ng libro. Bagama't hindi pa namin maibubunyag ang paksa o artist ng cover sa taong ito (tingnan ang nakaraan, pagkatapos ng WonderCon para sa info na iyon), naisip namin na masayang balikan ang buong kasaysayan ng Programa at Souvenir Book ng Komikon.

Isampa sa ilalim ng

Nakasulat sa pamamagitan ng

Nai-publish

Na-update

Tampok na larawan sa pamamagitan ng

Pangalan ng credit ng larawan