Help Center


ID ng miyembro

Mga Madalas Itanong

Nakalimutan ko po ang Member ID at/or password ko, ano po ba ang dapat kong gawin

Bisitahin lamang ang Member ID Portal at i click ang link na "Nakalimutan ang ID ng Miyembro". Ipasok ang email na nauugnay sa iyong Member ID account at padadalhan ka ng email kasama ang iyong hiniling na impormasyon. 

Kung wala ka nang access sa email account na orihinal mong ginamit upang magrehistro, kakailanganin mong makipag ugnay sa Comic-Con nang direkta upang i-update ang iyong email address. Huwag po sana ninyong subukang gumawa ng pangalawang Member ID account.

May bago akong email address at/o phone number. Paano po ba ito papalitan sa account ko

Mag log in sa iyong Member ID account at pumunta sa iyong Account Dashboard.

I-click ang "My Account Information" para i-update ang iyong email address o numero ng telepono.

I-click ang "My Addresses" para i-update ang iyong address. Kung ang iyong pangunahing address ay kung saan mo nais na ipadala sa koreo ang mga badge, i click ang "Edit", lagyan ng tsek ang kahon sa tabi ng "Primary Shipping Address", at i click ang "Save".

Kung tama ang iyong pangunahing address ngunit nais mong maipadala sa ibang lugar ang iyong mga badge, i click ang "+Add Address". Ipasok ang iyong impormasyon sa address ng pagpapadala, lagyan ng tsek ang kahon sa tabi ng "Primary Shipping Address", at i click ang "Save".

Kailangan ko pa bang mag sign up ulit para sa Member ID next year

Hindi. Kailangan mo lamang mag-sign up para sa Comic-Con Member ID nang isang beses. Kung nais mong bumili ng badge para sa Comic-Con 2023 at higit pa, gagamitin mo ang iyong parehong Member ID.

Nagbabahagi ako ng email address sa aking partner o kapamilya. Bakit kailangan ng bawat isa sa atin ng kakaibang email address?

Sa pamamagitan ng paghiling ng natatanging email address para sa bawat Comic-Con Member ID, ang aming layunin ay dagdagan ang bilis ng proseso ng online registration, maiwasan ang mga duplicate registration, at pigilan ang mga scalper na magbenta muli ng mga badge sa mga nakapatong na presyo. Ang aming pag asa ay na ang sistema ng Member ID ay magpapahintulot sa mas maraming mga tagahanga na bumili ng mga badge para sa napakapopular na kaganapang ito.


Limited lang po ba ang Member ID

Ang sinuman (edad 13 pataas) ay maaaring magparehistro para sa Member ID – hindi sila mauubusan. Mangyaring tandaan na ang mga duplicate na email address ay hindi pinapayagan at ang bawat tao ay maaaring magkaroon lamang ng isang ID ng Miyembro. Ang mga duplicate Member ID registration ay awtomatikong mabubura. Kung napag alaman na nakarehistro ka para sa higit sa isang Member ID, ang San Diego Comic Convention (SDCC) ay may karapatang awtomatikong kanselahin ang lahat ng iyong mga account sa Member ID at refund, mas mababa ang 10% processing fee at ang handling fee, sa sariling paghuhusga ng SDCC, ang anumang mga pagbili ng badge na ginawa ng mga account na iyon.  

Bakit hindi pa ako nakakatanggap ng emails mula sa Komikon

Kung hindi ka tumatanggap ng mga email mula sa Comic-Con, posibleng hindi ka nag-opt in sa email communication. Para makatanggap ng mga notification sa email, mag log in sa iyong Member ID account at i click ang "My Account Information". Kung nais mong makatanggap ng mahalagang impormasyon sa pagpaparehistro, piliin ang "Oo" mula sa dropdown para sa "Gusto mo bang makatanggap ng mga email sa marketing?". Sa parehong pahina, mayroong tatlong karagdagang mga kagustuhan sa opt in na maaari mong ipasadya. Tandaan, kung hindi mo pinili ang "Oo" o hindi mo tiningnan ang isang OptIn box, hindi ka makakatanggap ng mga liham mula sa pinagmulan na iyon.

Hindi mo ba nahanap ang sagot mo?