Kahilingan sa Field Trip ng Comic-Con Museum ED ACCESS

Mangyaring punan ang form na ito upang humiling ng libreng o subsidized visit + bus transportasyon sa Comic-Con Museum. Pansinin ang mga sumusunod na kondisyon: 

  1. Ang mga field trip ng Ed Access ay iginagawad batay sa unang dumating, unang pinaglilingkuran. Kapag inilabas namin ang mga petsa sa Agosto, Enero, at Hunyo, ang mga aplikante ay inaalok ng isang biyahe hanggang sa tatlong beses. Pagkatapos ng ikatlong pagkakataon na walang tugon o kawalan ng kakayahan na bumisita, aalisin sila sa waitlist at kakailanganin nilang mag apply muli. 
  2. Kabilang sa mga field trip sa Ed Access ang pagbisita sa Comic-Con Museum na may sariling gabay, pati na rin ang pribadong programang pang-edukasyon ng Makerspace, para sa hanggang 72 estudyante. Kasama ang reimbursement ng bus para sa isang bus. Kung nais ng isang paaralan na magbayad para sa mga karagdagang mag aaral, nagagawa naming mapaunlakan ang hanggang sa 100 mga mag aaral sa isang solong field trip sa Makerspace. Gayunpaman, ang paaralan ay mananagot para sa karagdagang gastos sa transportasyon at pagpasok. 
  3. Ang mga field trip ng Ed Access ay inaalok lamang sa mga partikular na petsa, na maaaring o hindi maaaring mahulog sa loob ng akademikong taon kung saan ka nag aaplay, depende sa iyong posisyon sa waitlist. Kung nais mong kumuha ng field trip sa isang tiyak na petsa, kakailanganin mong humiling ng isang bayad na biyahe. 
  4. Ang mga guro ay maaaring humiling ng isang Ed Access trip bawat taon ng paaralan, ngunit maaari lamang silang sumakop ng isang posisyon sa waitlist. 

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong field trip request, mangyaring mag email sa education@comic-con.org

Form ng Kahilingan sa Field Trip ng Comic-Con Museum ED ACCESS

Form ng Kahilingan sa Field Trip ng Comic-Con Museum ED ACCESS

Impormasyon sa Programa.

Sa ibaba, sabihin lamang sa amin ang tungkol sa iyong mga mag-aaral.
Piliin ang lahat ng naaangkop na grade level na dumadalo sa field trip na ito. Kung balak mong magdala ng maraming grado, halimbawa 6-8, piliin lamang ang ika-6 na grado, ika-7 grado, at ika-8 grado.
Walang pamagat(Kailangan)
Ilan ang mga mag aaral na dadalo

Minimum # ng mga mag aaral = 10

Maximum # ng mga mag-aaral = 72 libre; hanggang sa 120 kabuuang

Tandaan: Ang mga biyahe sa Ed Access ay nagbabayad ng hanggang 72 mag aaral at isang bus papunta at pabalik sa museo. Gayunpaman, maaaring piliin ng mga paaralan na magbayad para sa bus at pagpasok para sa mga karagdagang mag aaral, hanggang sa 120.

Ilan po ba ang dadalo na chaperones

PK-2nd grade – kinakailangan adult/student ratio = 5:1

Ika-2 baitang-12 baitang – kinakailangang adult/student ratio = 10:1.

Ang mga kinakailangang chaperone, kabilang ang mga guro, ay pumasok nang libre. Ang karagdagang chaperones ay $25 bawat tao. Bilangin lamang ang iyong sarili sa bilang na ito, kung naaangkop. Kung mas maraming chaperones ang kailangan dahil sa mga espesyal na pangangailangan, mangyaring ipahiwatig na sa mga tala sa dulo.

Ilang estudyante na may espesyal na pangangailangan ang mangangailangan ng aide

(pakisama na lang ang aides sa number of chaperones mo sa taas)

Ilang estudyante ang nangangailangan ng impormasyong inilalahad sa wikang hindi Ingles?
Impormasyon sa Pakikipag ugnay at Pag reimbursement ng Bus
Mangyaring punan ang mga item sa ibaba upang makatanggap ng reimbursement para sa iyong transportasyon sa bus. Responsibilidad ng mga guro na mag-book ng sarili nilang bus at magsumite ng mga invoice sa Comic-Con Museum sa loob ng ISANG LINGGO mula sa iyong biyahe. Ang mga invoice ng bus at impormasyon sa reimbursement ay dapat ipadala sa koreo sa: cfahey@comic-con.org.
Impormasyon sa Pakikipag ugnay sa Reimbursement
Ang impormasyong ito ay gagamitin upang makipag usap sa sinumang magiging responsable sa pagsusumite ng mga invoice at pagtanggap ng reimbursement.
BUS REIMBURSEMENT Makipag ugnay sa Unang Pangalan(Kailangan)
BUS REIMBURSEMENT Makipag ugnay sa Apelyido(Kailangan)
Address ng BUS REIMBURSEMENT (para magpadala ng reimbursement check)(Kailangan)
Ang contact information na ito ay para sa taong mananagot sa mga mag-aaral sa lugar sa Comic-Con Museum sa field trip at maaaring gamitin sa komunikasyon bago o araw ng field trip.
Sino ang booking ng field trip na ito? Pumili lamang ng isa. (Kailangan)
Ang contact sa Field Trip ay: Paalala: Ang Field Trip Contact ay dapat na pisikal na naroroon sa Comic-Con Museum sa araw ng pagbisita. (Kailangan)
Unang Pangalan ng Contact sa Field Trip
Apelyido ng Contact sa Field Trip
Mangyaring basahin at suriin upang ipakita ang pag unawa at pagtanggap ng mga tuntunin at kundisyon:(Kinakailangan)
Ang field na ito ay para sa mga layunin ng pagpapatunay at dapat iwanang hindi nagbabago.