Mga Superhero ng Karton

Marso 18 Buong araw

Larawan ng mga Superhero na gawa sa karton.

Mga Superhero ng Karton

Tampok sa eksibit na ito ang life size at miniature cardboard creations na gawa ng mga Cardboard Superheroes na sina Connor at Bauer Lee. Ang mga Superhero ng Karton ay gumagamit ng paglikha ng fan art bilang isang on ramp sa STEAM learning na pinangungunahan ng mga kabataan, at naa access ng lahat. Ipinapakita sa exhibit ng Cardboard Superheroes ang katapatan ng Comic-Con Museum Education Center sa pagkamalikhain at pagnenegosyo ng mga kabataan.