Makipag-ugnayan sa Comic-Con Museum


MGA ORAS 

Lunes – 10 am hanggang 5 pm

Martes – 10 am hanggang 5 pm

Miyerkules – Sarado

Huwebes – 10 am hanggang 5 pm

Biyernes – 10 am hanggang 5 pm

Sabado – 10 am hanggang 5 pm

Linggo – 10 am hanggang 5 pm