Industriya ng Industriya

Natutuwa ang WonderCon na mag alok ng isang limitadong dami ng mga badge ng industriya para sa mga kwalipikadong propesyonal, nagtitingi, exhibitor, kalahok sa programa, at mga miyembro ng press. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring i click ang isa sa mga kategorya sa itaas.