Wondercon araw araw na programa ng boluntaryo

Mga pang araw araw na boluntaryo

Lahat ng nagnanais na magboluntaryo para sa WonderCon ay dapat magkaroon ng Comic-Con Member ID account. Kung wala kang Member ID, bisitahin lamang ang aming Member ID Portal upang lumikha ng isa. Siguraduhing mag opt in sa aming mga email sa marketing upang makatanggap ng mga abiso tungkol sa WonderCon Daily Volunteer Program.

Lagi ka naming hinihikayat na bantayan ang pahinang ito at sundan kami sa Facebook, Instagram, X (dating Twitter), at Toucan – ang opisyal na blog ng Comic-Con at WonderCon – para sa pinakabagong mga volunteer announcement.


WonderCon 2024 Araw araw na Pagpaparehistro ng Boluntaryo sarado


Tungkol sa Ang Programa

Ang mga pang araw araw na volunteer assignment ay tatlong oras at maaari kang magboluntaryo ng isa, dalawa, o lahat ng tatlong araw ng kombensyon. Hindi namin kailangan ng anumang espesyal na kasanayan upang magboluntaryo maliban sa isang mahusay na saloobin at kahandaang tumulong!

Ang WonderCon 2024 Daily Volunteer Registration ay magbubukas sa unang bahagi ng 2024 sa isang unang dumating, unang nagsilbi na batayan. Kapag naabot na ang kapasidad ng programa, ang WonderCon 2024 Daily Volunteer Program ay magsasara at walang karagdagang mga pagkakataon upang magparehistro upang magboluntaryo para sa WonderCon 2024.

PAALALA LANG PO: Kailangang mayroon kang kumpirmadong Comic-Con Member ID at 16 na taon pataas sa Marso 1, 2024 bago ang Marso 1, 2024 para magboluntaryo. Mag-klik dito para mag-sign up para sa Member ID.

Pinasasalamatan namin ang LAHAT ng aming mga boluntaryo – nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap – sa kanilang tulong at sigasig sa paggawa ng mga magagandang karanasan sa Comic-Con at WonderCon para sa lahat!