WonderCon Backpack Toucan

Pagpapadala ng Badge ng WonderCon

Magrehistro Para sa Iyong WonderCon 2024 badge sa pamamagitan ng FebrUary 20

Nag-aalok ang WonderCon ng advance badge shipping sa mga karapat-dapat na badge holder! Alamin mo na ngayon kung eligible ka.

WonderCon Badge

Pagiging Karapat dapat sa Pagpapadala

Irehistro ang iyong badge sa oras para maipadala ito nang direkta sa iyong pintuan!

Karamihan sa mga badge ng WonderCon na nakarehistro sa pamamagitan ng isang tiyak na petsa ay karapat-dapat para sa advance shipping! Ang mga badge ay ipapadala nang hindi bababa sa 3 4 na linggo bago ang Marso 29, 2024. Upang matanggap ang iyong badge ng WonderCon 2024 sa koreo, kailangan mong matugunan ang mga sumusunod na kinakailangan sa pamamagitan ng deadline ng pagpapadala ng badge.

Mga Kinakailangan:

  • Isang rehistradong dadalo, propesyonal, o pindutin ang badge
  • Isang balidong "Primary Shipping Address" na naka-save sa iyong Comic-Con Member ID account
  • Isang US address na itinalaga bilang iyong "Primary Shipping Address"

WonderCon 2024 Badge Pagpapadala ng Deadline

Pebrero 20, 2024

Badge Pagpapadala

Mga Tatanggap

Magrehistro para sa isang dadalo, propesyonal, o pindutin ang badge bago sumapit ang Pebrero 20 upang maipadala ito nang maaga.

Uri ng Badge

Ang mga uri ng badge na karapat dapat para sa paunang pagpapadala ay kinabibilangan ng: mga dadalo, mga propesyonal, at pindutin ang. Karamihan sa mga badge ay ipinapadala nang direkta sa may hawak ng badge.

Kung ikaw ay nakarehistro bilang isang panauhin ng isang propesyonal, ang iyong badge ay ipapadala sa propesyonal na nagparehistro sa iyo, at sila ang mananagot sa pagbibigay sa iyo ng iyong badge.

Karapat dapat na Uri ng BadgeDestinasyon ng Pagpapadala
Mga DumaloMay hawak ng badge
Mga PropesyonalMay hawak ng badge
Propesyonal na mga bisitaRehistradong propesyonal
Pindutin angMay hawak ng badge

Maaari ring maging karapat dapat ang mga exhibitor badge para sa advance shipping. Kung ikaw ay isang aprubadong exhibitor, mangyaring tingnan ang iyong WonderCon 2024 Exhibitor Newswire para sa karagdagang impormasyon.

Badge Pagpapadala

Destinasyons

Mag log in sa iyong Member ID account upang magtalaga ng isang balidong address sa pagpapadala bago sumapit ang Pebrero 20.

Pangunahing Address ng Pagpapadala

Kung magparehistro ka para sa isang badge na karapat dapat para sa advance shipping, ito ay ipapadala sa "Primary Shipping Address" na naka file sa iyong Member ID account bilang ng deadline ng pagpapadala ng badge. Pinapayagan ka ng iyong Member ID account na mag save ng isang pangunahing address pati na rin ang isang pangunahing address sa pagpapadala. Mangyaring tiyakin na magtalaga ka ng isang "Primary Shipping Address" sa iyong Member ID account sa pamamagitan ng Pebrero 20, 2024.

Upang tingnan ang iyong address sa pagpapadala, mag log in sa iyong Member ID account at i click ang "My Addresses" mula sa iyong Account Dashboard. Ang iyong "Primary Shipping Address" ay markahan ng isang kulay abo "Pagpapadala" bula.

Mga Talumpati sa Internasyonal

Hindi kami maaaring magpadala sa mga internasyonal o internasyonal na APO/FPO/DPO address. Kung ikaw ay isang internasyonal na dadalo, maaari mong kunin ang iyong mga badge kapag dumating ka sa site o ipadala ang iyong badge sa isang address ng pagpapadala ng US. Tingnan ang aming pahina ng Badge Pick-Up para sa karagdagang impormasyon.

Paano Para Itaas ang Iyong Address

Upang tingnan, idagdag, o i update ang iyong address sa pagpapadala, mag log in sa iyong account sa ID ng Miyembro at i click ang "My Addresses" mula sa iyong Account Dashboard.

  • Kung ang iyong pangunahing address ay kung saan mo nais na ipadala sa koreo ang mga badge, i click ang "Edit", lagyan ng tsek ang kahon sa tabi ng "Primary Shipping Address", at i click ang "Save".
  • Kung tama ang iyong pangunahing address ngunit nais mong maipadala sa ibang lugar ang iyong mga badge, i click ang "+Add Address". Ipasok ang iyong impormasyon sa address ng pagpapadala, lagyan ng tsek ang kahon sa tabi ng "Primary Shipping Address", at i click ang "Save".

Tandaan, ang iyong "Primary Shipping Address" ay mamarkahan ng isang kulay abo na "Pagpapadala" bubble.

Hindi namin maaaring tanggapin ang mga pagbabago sa address nakaraang deadline ng pagpapadala ng badge. Kung na update mo ang iyong "Primary Shipping Address" pagkatapos ng Pebrero 20, 2024, hindi nito i update ang iyong label ng badge sa pagpapadala ng WonderCon 2024.

Badge Pagpapadala

Mga Inaasahan

Ang mga karapat dapat na badge ay ipapadala nang hindi bababa sa 3 4 na linggo bago ang WonderCon.

Pagsubaybay

Kung karapat-dapat ang iyong badge para sa advance shipping, ipapadala ito sa iyo nang hindi bababa sa 3-4 na linggo bago ang Marso 29, 2024. Ang badge shipping deadline ay hindi kapag nagsisimula ang pagpapadala ng mga badge.

Kapag nagsimula nang magpadala ang mga badge ng WonderCon 2024, magagamit ang impormasyon sa pagsubaybay sa iyong Comic-Con Member ID account. Mag log in sa iyong account at piliin ang "My Badges" mula sa iyong Account Dashboard. Hanapin ang iyong order ng badge ng WonderCon 2024 at i click ang pindutan ng "Pagpapadala" upang ma access ang iyong impormasyon sa pagsubaybay


Badge Pagpapadala

Mga Madalas Itanong

Ano ang eksaktong natatanggap ko sa koreo?

Matatanggap mo ang iyong kumpletong badge ng WonderCon 2024 sa isang plain, nondescript package para sa kaligtasan. Ang isang badge ng WonderCon 2024 ay binubuo ng dalawang piraso lamang: ang may hawak ng plastic badge at ang iyong pang araw araw o 3 Araw na (mga) papel na pangalan.

Ang iyong badge ay darating na preassembled na may (mga) papel na pangalan badge na ipinasok sa plastic badge holder. Kung mayroon kang maraming mga badge na isang araw, kailangan mong palaging ipakita ang badge ng kasalukuyang araw sa harap.

Bakit ka nagpapadala ng badge

Ang pagpapadala ng mga badge nang maaga ay napakaginhawa! Pinapayagan ka nitong laktawan ang mga linya ng pagkuha ng badge kapag dumating ka at magpatuloy nang direkta sa mga nakakatuwang bagay. Maghanap ng mga signage na nagsasabing "Bags, Books, and Lanyards" para sa mga direksyon kung saan kukunin ang iyong WonderCon publication, lanyard, at souvenir bag.

MGA PAGBABAGO SA ADDRESS: Ipapadala ang iyong badge sa itinalagang "Primary Shipping Address" na naka-file sa iyong Comic-Con Member ID account ayon sa Pebrero 20, 2024. Ang mga badge ay ipapadala nang hindi bababa sa 3 4 na linggo bago ang Marso 29, 2024. Hindi namin maaaring tanggapin ang mga pagbabago sa address nakaraang petsang ito na nakalista sa itaas.

Bumili ng badge ang kaibigan ko para sa akin. Kanino ba ito napapadala?

Ang iyong badge ay ipapadala sa iyo! Lahat ng badge ay ipapadala sa indibidwal na dadalo nang direkta. Tandaan lamang, ang mga badge ay ipinadala sa mga batch. Huwag po sana kayong ma alarma kung nauna pa sa inyo ang pagtanggap ng kaibigan/kapamilya ng kanilang badge.

MGA PAGBABAGO SA ADDRESS: Ipapadala ang iyong badge sa itinalagang "Primary Shipping Address" na naka-file sa iyong Comic-Con Member ID account ayon sa Pebrero 20, 2024. Ang mga badge ay ipapadala nang hindi bababa sa 3 4 na linggo bago ang Marso 29, 2024. Hindi namin maaaring tanggapin ang mga pagbabago sa address nakaraang petsang ito na nakalista sa itaas.

May badge ako sa Friday at Sunday. Pareho ba silang magkakasama sa package

Ang lahat ng mga pang araw araw na badge ay ipapadala sa parehong pakete. Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang alisin ang iyong mga badge ng papel mula sa may hawak at kumpirmahin na ang tamang (mga) badge ng papel ay kasama sa iyong order ng badge. Tiyaking ipasok muli ang (mga) papel na badge sa may-ari ng badge na nakaharap sa unang araw. Kung mayroon kang maraming mga badge na isang araw, kailangan mong palaging ipakita ang badge ng kasalukuyang araw sa harap.

Hindi ko na-update ang address ko sa pagpapadala sa oras! Ano ang mangyayari ngayon?

Ang iyong badge ay ipapadala sa itinalagang address ng pagpapadala na naka-file sa iyong Comic-Con Member ID account noong Pebrero 20, 2024. Ang mga badge ay ipapadala nang hindi bababa sa 3 4 na linggo bago ang Marso 29, 2024.

Hindi namin maaaring tanggapin ang mga pagbabago sa address na nakaraan ang petsa na nakalista sa itaas. Ang mga badge na hindi naihatid sa anumang kadahilanan (maling address/lost in transit/dog natakot ang postman na malayo/aliens/ibinalik sa sender/etc.) ay maaaring palitan sa site. Kakailanganin mo ang iyong badge confirmation at isang valid photo ID.

Kung ang iyong badge ay ipinadala sa maling address, kailangan mong iulat ito bilang hindi naihatid upang maaari kang pumili ng isang kapalit na badge pagdating mo sa site. Para sa on-site badge pick-up hours, mangyaring tingnan ang aming Badge Pick-Up page habang papalapit kami sa event.

Mag-log in lamang sa iyong Member ID account at kumpletuhin ang Undelivered Badge Form para ireport ang iyong maling badge bilang hindi naihatid.

Kapag hindi pinagana, ang misdirected badge ay hindi magiging wasto para sa pagpasok sa WonderCon. Ang kapalit na bayad ay hindi sisingilin para sa mga hindi naihatid na badge.

Pwede po bang i reship ang badge ko

Hindi, hindi namin maaaring ipadala muli ang mga hindi naihatid na badge at hindi namin maaaring i reroute ang mga badge sa transit. Ang mga badge na hindi naihatid sa anumang kadahilanan (maling address/lost in transit/dog natakot ang postman na malayo/aliens/ibinalik sa sender/etc.) ay maaaring palitan sa site. Kakailanganin mo ang iyong badge confirmation at isang valid photo ID.

Kung naniniwala ka na ang iyong badge ay nawala sa transit, maaari mong iulat ito bilang hindi naihatid upang maaari kang pumili ng isang kapalit na badge kapag dumating ka sa site. Para sa on-site badge pick-up hours, mangyaring tingnan ang aming Badge Pick-Up page habang papalapit kami sa event.

Mag-log in lamang sa iyong Member ID account at kumpletuhin ang Undelivered Badge Form para ireport ang iyong badge bilang hindi naihatid.

Kapag hindi pinagana, ang nawalang badge ay hindi magiging wasto para sa pagpasok sa WonderCon. Ang kapalit na bayad ay hindi sisingilin para sa mga hindi naihatid na badge.

Paano kung ang badge ko ay ipinadala sa maling address, ninakaw, o ibinalik sa nagpadala?

Ang mga badge na hindi naihatid sa anumang kadahilanan (maling address/lost in transit/dog natakot ang postman na malayo/aliens/ibinalik sa sender/etc.) ay maaaring palitan sa site. Kailangan mong ireport ito bilang hindi naihatid para makapulot ka ng kapalit na badge pagdating mo sa site. Para sa on-site badge pick-up hours, mangyaring tingnan ang aming Badge Pick-Up page habang papalapit kami sa event.

Mag log in lamang sa iyong Member ID account at kumpletuhin ang Undelivered Badge Form. Kapag hindi pinagana, ang hindi naihatid na badge ay hindi magiging wasto para sa pagpasok sa WonderCon. Ang kapalit na bayad ay hindi sisingilin para sa mga hindi naihatid na badge.

Ang mga badge ay ipapadala sa isang plain, nondescript package para sa kaligtasan. Mag ingat lamang na huwag itapon ang iyong (mga) badge nang hindi sinasadya. Hindi namin maaaring muling ipadala ang mga hindi naihatid na badge sa anumang kadahilanan.

Lumipat ako at nag file para sa USPS mail forwarding.

Kung ikaw ay lumipat at nag file para sa USPS mail forwarding, ang iyong pakete ay ipapadala sa iyong bagong address. Mangyaring magbigay ng karagdagang oras para sa paghahatid.

Ang mga badge na hindi naihatid sa anumang kadahilanan (maling address/lost in transit/dog natakot ang postman na malayo/aliens/ibinalik sa sender/etc.) ay maaaring palitan sa site. Kailangan mong ireport ito bilang hindi naihatid para makapulot ka ng kapalit na badge pagdating mo sa site. Para sa on-site badge pick-up hours, mangyaring tingnan ang aming Badge Pick-Up page habang papalapit kami sa event.

Magpapadala ka ba ng mga badge ng bata?

Hindi, ang mga badge ng bata ay hindi ipapadala nang maaga. Maaari mong irehistro ang iyong anak (edad 12 pababa) para sa isang komplimentaryong badge ng bata sa Hall D ng Anaheim Convention Center pagdating mo sa lugar:

  • Kung natanggap mo ang iyong attendee badge sa mail, mangyaring pumunta sa Badge Solutions pagkatapos mong kunin ang iyong mga komplimentaryong item!
  • Kung natanggap mo ang iyong propesyonal na badge sa koreo, mangyaring pumunta sa Professionals Desk pagkatapos mong kunin ang iyong mga komplimentaryong item!
  • Kung kinukuha mo ang iyong badge on site, mangyaring sundin ang mga tagubilin sa pag-pick up sa iyong confirmation email. Magagawa mong irehistro ang iyong anak para sa isang badge kapag kinuha mo ang iyong sariling.

Repasuhin lamang ang aming Child Badge Policy para sa karagdagang detalye.

Paano na ang bag, libro, at lanyard ko

Magagawa mong kunin ang iyong WonderCon publication, lanyard, at souvenir bag sa Hall D ng Anaheim Convention Center pagdating mo sa lugar. Ang mga item na ito ay hindi ipapadala nang maaga.

Kung natanggap mo ang iyong badge sa mail, hindi mo kailangang ipasok ang badge pick-up line para matanggap ang mga complimentary item na ito. Hanapin ang itinalagang PURPLE banner na nagsasabing "Bags, Books, and Lanyards" sa itaas ng isa sa mga pinto ng Hall D. Kung anumang oras ay hindi mo mahanap kung saan pupunta sa Hall D, tingnan ang mga kulay na linya sa lupa – aakayin ka nito sa lugar na kailangan mong marating! 

Kung kukunin mo ang iyong badge sa site, matatanggap mo ang mga complimentary item na ito sa lugar din kung saan mo kukunin ang iyong badge.

Aksidente kong nasira ang badge ko. Ano po ba ang dapat kong gawin

Kung nasira ang iyong badge, dalhin lamang ang iyong badge confirmation, sirang badge, at isang valid photo ID sa Badge Solutions Desk sa Hall D pagdating mo sa site na ipapalit sa kapalit na badge.

Bumili ako ng badge at hindi ko mahanap ang kumpirmasyon ng aking badge! Tulong!

Ang mga kumpirmasyon ng badge na naglalaman ng isang barcode ay mai email sa isang linggo o higit pa bago ang WonderCon 2024.

Kung gusto mong magpadala ng kopya ng iyong badge confirmation, mag-log in sa iyong Comic-Con Member ID account at pumunta sa "My Orders" mula sa iyong Account Dashboard. Hanapin ang tamang order at i click ang dilaw na pindutan ng "Mga Detalye". Pindutin ang "Muling Ipadala ang Pagkumpirma", i verify ang auto populated email address ay tama, pagkatapos ay pindutin ang "Ipadala".

Bumili ako ng badge sa isang "friend of a friend"/scalper/third party/Craigslist. Paano ko po ma verify kung legit ang badge ko

Upang ilagay ito nang simple, hindi sila. HUWAG bumili ng badge ng WonderCon mula sa isang third party / scalper. Ang mga badge ng WonderCon ay hindi maililipat at maaari lamang mabili nang direkta mula sa isang opisyal na mapagkukunan ng WonderCon tulad ng aming pagbebenta ng badge ng Configio. Ang lahat ng iba pang mga badge na ibinebenta sa mga website o sa pamamagitan ng mga kumpanya ng pagpaplano ng kaganapan / paglalakbay ay hindi awtorisado ng WonderCon at madalas na pekeng. Ang anumang badge na binili sa ibang lugar ay maaaring hindi pinagana o kung hindi man ay hindi wasto, at hindi mo malalaman hanggang sa ma scan ang iyong badge sa sandaling dumating ka. Ang mga scalped badge ay napapailalim sa pagkansela.