patakaran sa badge ng bata

Ang WonderCon ay ipinagmamalaki na mag alok ng isa sa mga pinaka mapagbigay na patakaran sa badge ng bata sa industriya

Ang mga bata (edad 12 pababa) ay libre sa isang nagbabayad na matanda! Maaari kang magparehistro ng hanggang dalawang (2) bata sa bawat bayad na adult attendee on site. Hindi kailangang (at hindi dapat) gumawa ng Comic-Con Member ID ang mga bata para makatanggap ng complimentary child badge. Ang mga bata ay dapat na naroroon upang mairehistro para sa isang badge, at ang mga matatanda ay kinakailangang magbigay ng emergency contact information para sa sinumang child registrant.

Ang mga badge ng bata ay hindi nakarehistro nang maaga. Mangyaring bisitahin ang Registration Area kapag dumating ka sa site para sa karagdagang impormasyon.

Paglipat ng Bata sa Junior

Upang mapaunlakan ang paglipat mula sa bata (edad 12 pababa) hanggang junior (edad 13 17), nagtakda kami ng isang static na petsa upang matukoy kung sino ang itinuturing na isang bata para sa WonderCon 2024.

Kung sila ay hindi bababa sa 13 taong gulang noong Pebrero 29, 2024, dapat may sarili silang ID ng Miyembro ng Comic-Con nilikha upang bumili ng badge upang dumalo sa WonderCon 2024.

Kung ang iyong anak ay edad 12 pababa noong Pebrero 29, 2024, hindi nila kailangan ng isang binili badge para sa WonderCon 2024. Maaari silang dumalo bilang isang bata nang libre hangga't may kasama silang nagbabayad na matanda.