Mga Tuntunin at Kundisyon

Sa pamamagitan ng pagbili, pagkuha, o paggamit ng badge ng WonderCon sumasang ayon ka sa mga sumusunod:

Sa pamamagitan ng pagdalo sa WonderCon o anumang bahagi ng WonderCon, sumasang ayon ka na payagan ang San Diego Comic Convention (SDCC), mga organizer ng kombensyon ng WonderCon, mga ahente nito, mga lisensyado, o mga tagatalaga, ang karapatang gamitin ang iyong imahe at / o pagkakatulad sa media na kilala ngayon o pagkatapos nito ay naisip para sa advertising at / o iba pang mga layunin sa promosyon. Sumasang ayon ka rin na huwag kumuha ng mga larawan o video kung saan nai post o inihayag bilang ipinagbabawal at ang anumang pinahihintulutang mga larawan o video ay hindi gagamitin para sa anumang komersyal na layunin at / o ginawang magagamit sa publiko o pangkalahatang ipinapakita nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng SDCC.

Sa pamamagitan ng pagrehistro para sa isang bayad o komplimentaryong badge ng WonderCon sumasang ayon ka na huwag ibenta, i trade, ilipat o ibahagi ang iyong komplimentaryong code, kumpirmasyon ng badge, at / o badge. Sa kaganapan na matukoy ng SDCC na nilabag mo ang alinman sa mga patakaran sa badge na ito, ang SDCC ay may karapatang kanselahin ang iyong buong order ng badge at panatilihin ang anumang pera na binayaran mo.

Ang mga kumpirmasyon at/o badge na naibenta o ibinigay ng sinuman maliban sa SDCC ay hindi ipagpaparangalan ng SDCC. Kailangan mong isuot at ipakita ang iyong badge sa lahat ng oras habang nasa site at sa anumang opisyal na kaganapan ng SDCC. Lahat ng badge ay pag aari ng SDCC at kailangang isuko sa SDCC kapag hiniling. May karapatan ang SDCC na tanggihan ang pagpasok, tanggihan ang serbisyo, at/o kanselahin/bawiin ang iyong Comic-Con Member ID at/o badge sa sariling pagpapasya ng SDCC. 

Ang SDCC ay maaaring magsagawa ng alinman sa mga sumusunod na pagpapatunay ng mga badge sa pagpasok sa anumang lugar ng kombensyon. Ang mga hakbang na ito ay isang pagsisikap upang maiwasan ang iligal na badge duplication at hindi awtorisadong muling pagbebenta. Maaaring mag scan ng barcode ang SDCC, mangailangan ng photo ID na tumutugma sa pangalan sa badge, at/o suriin ang badge sa anumang iba pang teknolohikal at/o pisikal na pamamaraan upang i verify ang pagiging tunay ng badge at may hawak. Bago umalis sa anumang lugar ng pagpaparehistro, mangyaring tiyakin na ang pangalan sa badge ay tumutugma sa iyong pagkakakilanlan.

Nauunawaan mo na kailangan mong magrehistro ng isang indibidwal na pangalan para sa bawat badge at ang bawat pangalan ay dapat tumugma sa isang legal na ID ng larawan. Kung natukoy ng SDCC na bumili ka o nagrehistro ng higit sa isang badge sa iyong pangalan para sa anumang araw, ang SDCC ay may karapatang kanselahin ang iyong (mga) duplicate badge at panatilihin ang 10% processing fee at ang handling fee, sa sariling pagpapasya ng SDCC.

Kailangan mong magrehistro para sa Comic-Con Member ID para maging karapat-dapat kang bumili at magrehistro ng badge. Ang mga bata (edad 12 pababa) ay hindi maaaring magparehistro para sa Comic-Con Member ID. Lahat ng may balak bumili, mag-apply, o magrehistro para sa WonderCon badge ay dapat may balido at kumpirmadong Comic-Con Member ID. Kabilang dito ang mga dadalo, boluntaryo, propesyonal, mga bisita ng mga propesyonal, mga nagtitingi, panel key contact, exhibitor key contact, kawani, at mga miyembro ng press. Kung natukoy ng SDCC na bumili ka o nagparehistro para sa isang badge, ngunit hindi nagrehistro para sa isang Comic-Con Member ID, may karapatan ang SDCC na kanselahin ang iyong badge at ibalik ang anumang halaga na binayaran, bawasan ang 10% processing fee at ang handling fee, sa sariling pagpapasya ng SDCC. Lahat ng indibidwal ay maaaring magparehistro para sa isang Comic-Con Member ID lamang. Hindi pinapayagan ang maraming ID ng Miyembro bawat indibidwal. Kung napagpasyahan na mayroon kang higit sa isang Member ID, ang SDCC ay may karapatang awtomatikong kanselahin, nang walang abiso, ang lahat ng mga ID ng Miyembro na nauugnay sa indibidwal pati na rin ang anumang mga badge o pass na inisyu sa naturang mga ID ng Miyembro.

Ang Exhibit Hall, mga silid ng Program, at lahat ng mga on site at offsite event ay may limitadong kapasidad tulad ng itinakda ng fire marshal. Kahit na ang iyong badge ay kinakailangan upang makapasok sa lahat ng mga kaganapan sa WonderCon, hindi nito ginagarantiyahan na ma access mo ang anumang kaganapan kung ang lugar ay nakarating sa kapasidad. Ang mga badge at / o wristbands ay hindi ginagarantiyahan ang pagpasok sa anumang kaganapan. Ang silid ng programa, mga eksklusibo, at pulseras ng autograph ay ibinibigay bilang isang pagtatantya ng pinapayagang pagpasok / pakikilahok at hindi ginagarantiyahan ang pagpasok at / o pakikilahok. Inilalaan ng SDCC ang karapatang limitahan o paghigpitan ang pag access sa anumang kaganapan, silid ng Programa, mga eksklusibo, wristband, at mga kaganapan sa wristband, sa paghuhusga ng SDCC.

Bagama't nagsisikap ang SDCC na matiyak na madali, mahusay, at patas ang pagbili ng mga badge, walang garantiya, warranty, o representasyon ang SDCC na, sa pamamagitan ng pag-log in sa website ng SDCC gamit ang Comic-Con Member ID, may karapatan ka o makakabili ng badge. Dahil sa limitadong bilang ng mga badge at sa malaking dami ng mga may hawak ng Comic-Con Member ID, ang mga badge ay ibinebenta hangga't mayroon ito. Dagdag pa, ang SDCC ay hindi gumagawa ng garantiya, warranty, o representasyon na ang website ng SDCC ay gagana nang maayos sa buong proseso ng pagbebenta ng badge. Sa kaganapan na ang SDCC website malfunctions, SDCC ay subukan upang iwasto ang problema sa isang napapanahong fashion. Sa kabila nito, sa pamamagitan ng paggamit ng website ng SDCC sumasang ayon ka na SA ANUMANG PAGKAKATAON AY HINDI DAPAT SDCC, ANG MGA PUNONG GURO, AHENTE, KINATAWAN O KAAKIBAT NITO AY MANANAGOT PARA SA ANUMANG DIREKTA, HINDI DIREKTA, ESPESYAL, AKSIDENTE, PARUSA O KINAHINATNAN NA PINSALA NG ANUMANG URI, KABILANG ANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA PINSALA NA NAGRERESULTA MULA SA PAGGAMIT NG WEBSITE O ANG PROSESO NG PAGBEBENTA AT PAGPAPAREHISTRO NG BADGE.

Kung gagamitin mo ang iyong Member ID upang bumili o magrehistro ng badge para sa isang araw kung saan ka dati bumili o nagrehistro ng isang badge, ang badge na iyong binili ay awtomatikong kanselahin at ang halaga na binayaran ay ibabalik, bawasan ang 10% processing fee at ang handling fee, nang hindi ka kinokontak.

Halimbawa, kung bumili ka ng attendee badge at ginamit mo ang iyong Member ID upang magrehistro bilang isang propesyonal at / o pindutin sa ibang pagkakataon, ang badge ng dadalo na iyong binili ay maaaring kanselahin at maibalik, mas mababa ang 10% na bayad sa pagproseso at ang bayad sa paghawak. 

Ang patakaran na ito ay hindi nalalapat sa pagbili ng iba't ibang mga solong araw na badge o pag upgrade. Ang mga pagbili lamang ng mga badge na may mga overlapping date ay sasailalim sa awtomatikong pagkansela at refund.

MAY KARAPATAN ANG SDCC NA BAGUHIN ANG MGA TUNTUNIN & KUNDISYON NA ITO ANUMANG ORAS NANG WALANG ABISO.

Ang mga tuntunin at kundisyon sa itaas ay nalalapat sa lahat ng mga pagbili at pagpaparehistro ng SDCC badge. Ang mga pagpaparehistro para sa mga exhibitor, propesyonal, bisita ng mga propesyonal, pindutin, vendor, nagtitingi, kalahok sa programa, boluntaryo, at kawani ay maaaring sumailalim sa karagdagang mga paghihigpit na nakabalangkas sa proseso ng pagpaparehistro ng online badge.

PAG ACKNOWLEDGE NG COVID 19, LIABILITY WAIVER AT PAGLABAS NG CLAIMS

Bagama't hindi maaaring garantiyahan ng SDCC na hindi mahahawa ng COVID 19 ang mga kalahok nito, sa minimum, ay susunod ang SDCC sa lahat ng mga kinakailangan ng estado at lokal, kabilang ang masking, social distancing, paglilimita sa pagdalo, pagpapaliban ng isang kaganapan, at / o pagkansela ng isang kaganapan, kung kinakailangan.

Bukod sa pagsunod sa kasalukuyang mga alituntunin sa pangangalagang pangkalusugan at pamahalaan, ang lahat ng dumadalo sa mga kaganapan sa SDCC ay maaaring kailanganin na magsuot ng isang aprubadong takip sa mukha anuman ang katayuan ng pagbabakuna. Takip sa mukha ay dapat na ganap na masakop ang ilong at bibig, magkasya snugly laban sa mga gilid ng mukha, at hindi magkaroon ng anumang mga puwang. Para sa karagdagang impormasyon at mga kinakailangan sa katanggap tanggap na takip sa mukha, tingnan ang aming COVID 19 Policy.

Bukod sa pagsusuot ng aprubadong takip sa mukha, maaaring kailanganin mong magbigay ng verification ng buong COVID 19 vaccination status o patunay ng negatibong COVID 19 test na kinuha sa nakalipas na 72 oras. May karapatan ang SDCC na baguhin ang mga kinakailangan o limitasyon sa pagdalo o pakikilahok sa mga aktibidad.

Sa pamamagitan ng pagpaparehistro upang dumalo sa mga kaganapang ito sumasang ayon ka na sumunod sa mga kinakailangan sa pagpasok sa epekto sa oras ng kaganapan. Suriin ang website ng SDCC na humahantong sa kaganapan para sa pinakabagong mga protocol.

Ang mga indibidwal na napapaloob sa alinman sa mga kategorya sa ibaba ay hindi dapat lumahok sa mga Aktibidad ng SDCC. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa isang Aktibidad, ang naturang mga Kalahok ay kumakatawan at nagpapatunay na hindi sila nahuhulog sa alinman sa mga sumusunod na kategorya:

  1. Ang mga indibidwal na kasalukuyang o sa loob ng nakaraang 14 na araw ay nakaranas ng anumang mga sintomas na nauugnay sa COVID 19, na kinabibilangan ng lagnat, ubo, at igsi ng paghinga bukod sa iba pa. o
  2. Ang mga indibidwal na naniniwala na maaaring sila ay nalantad sa isang nakumpirma o pinaghihinalaang kaso ng COVID 19 o na diagnosed na may COVID 19 at hindi pa na clear bilang hindi nakakahawa ng estado o lokal na mga awtoridad sa kalusugan ng publiko o ng health care team na responsable para sa kanilang paggamot.

Sa pamamagitan ng pakikilahok sa anumang Aktibidad, kinikilala ng bawat Kalahok na sila ay nakakakuha ng benepisyo mula sa naturang pakikilahok at sumasang ayon sa mga sumusunod:

TUNGKULIN SA PAGSUBAYBAY SA SARILI.

Sumang ayon ang kalahok sa self monitor para sa mga palatandaan at sintomas ng COVID 19 at sumang ayon na makipag ugnayan sa SDCC sa C19@comic-con.org kung makaranas sila ng mga sintomas ng COVID 19 sa loob ng 14 na araw matapos lumahok sa isang Aktibidad.

PAGPAPALAYA AT PAG WAIVER NG MGA CLAIM.

SA PAMAMAGITAN NG PAKIKILAHOK SA ANUMANG AKTIBIDAD, ANG NATURANG KALAHOK AY SUMASANG AYON AT GINAGAWA SA PAMAMAGITAN NITO AY INILALABAS, IWAKSI AT TULUYANG ILABAS ANG ANUMANG AT LAHAT NG PANANAGUTAN, PAGHAHABOL, AT MGA HINIHINGI NG ANUMANG URI O KALIKASAN LABAN SA SAN DIEGO COMIC CONVENTION AT MGA KAAKIBAT NA KASOSYO AT SPONSOR NITO, KABILANG ANG SA BAWAT KASO, NANG WALANG LIMITASYON, ANG KANILANG MGA DIREKTOR, OPISYAL, EMPLEYADO, BOLUNTARYO, AT AHENTE (ANG "MGA PINAKAWALAN NA PARTIDO"), ALINMAN SA BATAS O SA EQUITY, SA BUONG LAWAK NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, KABILANG ANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA PINSALA O PAGKALUGI NA DULOT NG KAPABAYAAN, PAGKAKAMALI O PAG UUGALI NG ANUMANG URI SA BAHAGI NG MGA PARTIDONG PINALAYA, KABILANG ANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA KAMATAYAN, PINSALA SA KATAWAN, KARAMDAMAN, PAGKAWALA NG EKONOMIYA O MGA GASTOS SA LABAS NG BULSA, O PAGKAWALA O PINSALA SA ARI ARIAN, ANG MGA KALAHOK NA KALAHOK, ANG KANILANG MGA TAGAPAGMANA, MGA TAGA-ATAS, KASUNOD NG MGA KAMAG-ANAK AT/O MGA LEGAL NA HINIRANG O ITINALAGANG KINATAWAN, AY MAAARING MAGKAROON O KUNG SAAN MAAARING MAG-IPON SIMULA NGAYON SA NGALAN NG NATURANG KALAHOK, NA LUMITAW O MAAARING MAGMULA RITO MULA SA PAGLAHOK NG NATURANG KALAHOK SA ANUMANG AKTIBIDAD.

ASSUMPTION OF THE RISK.

Kinikilala at nauunawaan ng kalahok na ang pakikilahok sa isang Aktibidad ay kinabibilangan ng mga panganib sa kalusugan kabilang ang posibleng pagkakalantad at sakit mula sa mga nakakahawang sakit kabilang ang COVID 19. Habang ang partikular na mga patakaran at personal na disiplina ay maaaring mabawasan ang mga panganib na ito, ang panganib ng malubhang sakit at kamatayan ay umiiral. Ang kalahok ay sadyang at malayang nagpapalagay ng lahat ng mga panganib sa kalusugan na nauugnay sa pakikilahok sa isang Aktibidad, kahit na ang naturang panganib ay sanhi ng kapabayaan o kasalanan ng mga Inilabas na Partido.


PAGPAPADALA NG BADGE:

Kung karapat dapat para sa advance shipping, ang lahat ng mga dadalo badge ay ipapadala sa koreo sa indibidwal na dadalo lamang. Kung binili ang badge para sa ibang miyembro, ang kanilang badge ay ipapadala sa "Primary Shipping Address" na naka-file sa kanilang personal na Comic-Con Member ID account. Ang mga propesyonal na guest badge ay ipapadala sa propesyonal lamang. Ang mga badge na hindi naihatid sa anumang dahilan ay kailangang kunin sa site.

Hindi namin maipadala ang mga badge sa isang internasyonal na address. Ang mga may hawak ng international badge na nais na ipadala ang kanilang badge sa isang address ng US ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pag update ng "Primary Shipping Address" sa kanilang Member ID account sa isang domestic shipping address. Ang mga dadalo sa ibang bansa na walang US shipping address ay maaaring kunin ang kanilang mga badge pagdating nila sa lugar.


PAUNAWA SA PRIVACY NG BADGE:

Ang iyong event badge ay naka encode na may numero na nagbibigay daan sa mga exhibitor na makuha ang iyong buong pangalan, pangalan ng kumpanya, address, telepono / fax, at email address. Kung pinapayagan mo ang isang exhibitor na i scan ang iyong badge gamit ang barcode, maaari nilang makuha ang impormasyong ito. Kung ayaw mong magkaroon ng contact information ang mga exhibitor, huwag hayaang ma scan ang iyong badge at huwag ibigay ang iyong badge sa iba.

Payagan lamang ang iyong badge na mai scan ng mga exhibitor na nais mong magkaroon ng iyong impormasyon sa pakikipag ugnay. Kung ang isang exhibitor ay nag scan ng iyong badge at nakuha ang iyong impormasyon sa pakikipag ugnay, maaari ka nilang makipag ugnay, magpadala sa iyo ng impormasyon, o ibahagi ang iyong impormasyon sa iba.

Ang SDCC ay hindi umupa, nagbebenta, nagpapahiram o nagbibigay ng mailing list nito sa iba maliban sa mga partido na nangangailangan ng impormasyon upang tumulong sa paggawa ng aming mga kaganapan (hal., ang mga kumpanya ng pagpaparehistro at pabahay).


PATAKARAN SA PAGLIPAT / MULING PAGBEBENTA:

Ang muling pagbebenta, pagbabahagi, o paglilipat ng isang badge ng WonderCon o komplimentaryong pass (o pagtatangka na gawin ang alinman sa mga nabanggit) ay mahigpit na ipinagbabawal. Sa pagpapasiya ng SDCC na ang isang badge o pass ay ginagamit sa paglabag sa patakaran na ito, ang badge o pass ay kanselahin nang walang abiso at walang anumang refund.

ANG WONDERCON 2024 REFUND DEADLINE AY PEBRERO 20, 2024. PAGKATAPOS NG PEBRERO 20, 2024, HINDI NA MAIBABALIK ANG IYONG WONDERCON BADGE. KUNG HINDI KA MAKADALO SA WONDERCON 2024 KAILANGAN MONG MAG APPLY PARA SA REFUND SA PEBRERO 20, 2024 KASUNOD NG PATAKARAN SA PAG REFUND. Ang lahat ng refund ay sasailalim sa 10% processing fee.

MAY KARAPATAN ANG SDCC NA BAGUHIN ANG PATAKARAN SA PAGKANSELA AT REFUND NITO ANUMANG ORAS NANG WALANG ABISO.