Impormasyon sa COVID 19

KAMI AY NAKATUON SA IYONG KALIGTASAN

Sa lahat ng mga kaganapan sa San Diego Comic Convention, ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga stakeholder ay ang aming mga pangunahing prayoridad, at dahil sa, ito ay patuloy naming ipatupad ang mga patakaran at protocol batay sa mga alituntunin sa kalusugan ng estado / lokal at mga rekomendasyon sa kalusugan ng publiko habang naghahanda kami para sa WonderCon 2024 sa Marso 29 31, 2024, sa Anaheim Convention Center. Habang patuloy na patuloy na nagbabago ang sitwasyon ng COVID 19, patuloy nating susuriin ang umuunlad na patnubay sa kalusugan ng publiko hinggil sa malalaking pagtitipon at umangkop nang naaayon. 

Hinihikayat namin ang bawat indibidwal na gumawa ng mga desisyong may kaalaman tungkol sa pagdalo sa aming mga kaganapan para sa ikabubuti ng kanilang sariling kalusugan pati na rin ang kalusugan ng iba. Patuloy naming i update ang mga patakaran at protocol na ito habang magagamit ang mga ito, kaya siguraduhing suriin ang pahinang ito nang madalas para sa pinaka napapanahong impormasyon.

Habang ang San Diego Comic Convention ("SDCC") ay hindi maaaring garantiya na ang mga kalahok nito ay hindi mahahawahan ng COVID 19 o iba pang mga karamdaman, ang SDCC, sa isang minimum, ay sumusunod sa lahat ng mga pederal, estado, at lokal na batas, mandato, at mga kinakailangan, kabilang ang masking, social distancing, paglilimita sa pagdalo, pagpapaliban at / o pagkansela ng isang kaganapan, kung kinakailangan. Inilalaan ng SDCC ang karapatang baguhin ang mga kinakailangan o limitasyon sa pagdalo o paglahok sa isang kaganapan, kabilang ang sa pamamagitan ng paghingi ng mga maskara at / o pagbabakuna. Sa pamamagitan ng pagdalo sa aming mga kaganapan sumasang ayon ka na sumunod sa mga kinakailangan sa pagpasok sa epekto sa oras ng kaganapan. Bago ka dumalo sa WonderCon 2024, siguraduhin lamang na bisitahin ang aming website para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID 19.

Bagama't hindi kinakailangan sa ngayon, inirerekomenda ng SDCC na gawin ng mga kalahok ang mga sumusunod:

  • Magpabakuna at magpalakas para sa COVID, kung naaangkop;
  • Magsuot ng medical quality mask habang dumadalo sa event; at
  • Kumuha ng negatibong resulta ng COVID test bago dumalo sa nasabing event.

Kung wala kang aprubadong takip sa mukha at kailangan mo, mangyaring bisitahin ang isa sa aming mga desk ng impormasyon sa lobby.


Sa pamamagitan ng pagdalo sa kaganapang ito sumasang ayon ka na sumunod sa mga kinakailangan sa entry na may bisa sa oras ng kaganapan.

Mangyaring tandaan: ang mga patakaran na ito ay nalalapat sa lahat ng mga grupo ng dadalo, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga exhibitor, bisita, kawani, press, propesyonal, boluntaryo, at cosplayers. Maging kamalayan na ang mga pagsasaayos ay maaaring kailangang gawin sa mga patakaran at alituntunin sa panahon ng kaganapan upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng lahat ng mga grupo ng dadalo, kaya hinihiling namin na ang lahat ay mangyaring sundin ang mga direksyon sa impormasyong signage at mula sa lahat ng mga kawani.

Inirerekumenda namin na suriin mo ang anumang mga alituntunin o paghihigpit para sa paglalakbay sa lungsod at estado ng kaganapan pati na rin ang paglalakbay sa US. Ang impormasyong iyan ay makukuha dito at dito. Para sa tiyak na impormasyon hinggil sa mga patakaran ng convention center mangyaring bisitahin ang Anaheim Convention Center

Ang Centers for Disease Control and Prevention ay isa pang mahusay na mapagkukunan at hinihikayat ka naming bisitahin ang site na ito nang madalas para sa napapanahong impormasyon sa mga hakbang sa pag iwas.


Mga Patnubay sa Mask

Sa kaganapan na ang mga takip sa mukha ay kinakailangan, ang lahat ng mga takip sa mukha ay dapat magkasya nang maayos at snugly, dapat na secure sa ilalim ng iyong baba, at ganap na takpan ang iyong ilong at bibig. Hindi pinapayagan ang mga:

  • Takip sa mukha na hindi ma secure sa ilalim ng iyong baba, kabilang bandanas o scarves.
  • Mga gaitors sa leeg
  • Mesh takip sa mukha
  • Takip sa mukha na may mga balbula ng paghinga
  • Nasira / napunit na takip sa mukha

Ang mga aprubadong takip sa mukha ay dapat makita sa lahat ng oras at maaaring hindi mailihim sa ilalim ng costume headwear / mask.