Mga Exhibitor

Ang mga exhibitor badge ay magagamit lamang sa mga nakumpirma na booth o mga kalahok sa talahanayan sa kasalukuyang taon ng WonderCon. Pinapayagan nila ang pag access sa panahon ng pag set up ng Exhibitor, pagluha, pagpapanatili ng exhibit, at pampublikong oras ng kombensyon.


Ang espasyo ng exhibit sa WonderCon ay nahahati sa apat na kategorya:

MGA BOOTH:

Ang espasyo ng exhibit ay binubuo ng isang 10 'x 10' pipe at drape booth na walang karpet. Ang espasyo ay may kasamang isang 8 'draped table at dalawang upuan. Ang mga booth ay ang "mga bloke ng gusali" ng plano sa sahig. Maaari silang pagsamahin sa mas malaking mga puwang ng exhibit. Ang Corner at Island Premiums ay maaaring idagdag habang nakabinbin ang availability.

MGA TALAHANAYAN NG DEALERS:

Ang espasyo ay binubuo ng isang 8 'draped table na may dalawang upuan at 8' mataas na drape sa likod na walang karpet o kapangyarihan. Ang mahabang gilid ng talahanayan ay dapat manatiling parallel at katabi ng aisleway. Ito ay nalalapat din sa Fan Club Tables.

MALIIT NA MGA TALAHANAYAN NG PRESS:

Ang espasyo ay binubuo ng isang 8 'draped table na may dalawang upuan at 8' mataas na drape sa likod na walang karpet o kapangyarihan. Ang mahabang gilid ng talahanayan ay dapat manatiling parallel at katabi ng aisleway. Ang Small Press area ay limitado sa mga independent artists at/o independent publishers lamang. Hindi lahat ng aplikante ay magiging kwalipikado.

MGA TALAHANAYAN NG ALLEY NG MGA ARTIST:

Ang espasyo ay binubuo ng isa 6 'draped table na may isang upuan at 3' mataas na drape sa likod na walang karpet o kapangyarihan. Ang mahabang gilid ng talahanayan ay dapat manatiling parallel at katabi ng aisleway. Space sa Artists' Alley ay limitado sa creative talent lamang. Hindi lahat ng aplikante ay magiging kwalipikado.

Ang mga bagong exhibitors na humihiling ng Booths, Dealers' Tables o Small Press Tables ay dapat mag email sa exhibitsales@comic-con.org.

Ang mga bagong exhibitors na humihiling ng mga talahanayan ng Artist' Alley ay dapat mag email sa exhibitsreg@comic-con.org.

Ang mga pangkalahatang katanungan sa exhibitor ay dapat mag email sa exhibits@comic-con.org.